T

 

 


Programma de organisatiebewuste bedrijfsarts

In uw dagelijks werk merkt u als bedrijfsarts dat naast de individuele begeleiding van werknemers de adviesrol naar de organisatie steeds belangrijker wordt. U ziet dat er behalve bewuste en bedoelde gebeurtenissen in organisaties onder de oppervlakte ook onzichtbare, minder grijpbare processen spelen die van invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van medewerkers. 

Persoonskenmerken, onderlinge relaties, opvattingen over rol en taak, maar ook omgevingsfactoren vormen samen de basis voor de dynamiek in de organisatie. 

De bedrijfsarts die de kennis en het inzicht heeft om deze dynamieken te zien, te voelen en te duiden kan het vermogen ontwikkelen om zonder direct een oplossing aan te reiken, sturend op te treden en daarmee positieve invloed uit te oefenen. 

TriaScope heeft een nascholingsprogramma ontwikkeld dat de bedrijfsarts meer inzicht geeft in de onderliggende dynamieken en processen in organisaties. Het leert hem/haar zich meer bewust te worden van de irrationele processen en de wijze waarop deze het welzijn en de gezondheid van de medewerkers beïnvloeden. Dit diepere inzicht stelt de bedrijfsarts in staat om het eigen potentieel beter te benutten en de adviesrol krachtig en effectief in te nemen. Ook leert de bedrijfsarts herkennen op welke manier hij/zij zelf reageert op de organisatiedynamiek en op welke wijze hij/zij wel of niet onderdeel is geworden van het systeem van de organisatie. In dit programma staat de vraag centraal in hoeverre arbeidsongeschiktheid en dreigend verzuim veroorzaakt (kunnen) worden door de organisatiedynamiek en wat de bedrijfsarts vanuit zijn/haar adviesrol kan doen.

Het volledige nascholingsprogramma 'de organisatiebewuste bedrijfsarts' bestaat uit een basistraining van één dag èn drie tweedaagse modules die los van elkaar kunnen worden gevolgd.

Wij bieden onze geaccrediteerde basistraining aan op een locatie in het midden van het land. De eerstvolgende training is op 19 november 2020.  Voor meer informatie over ons trainingsprogramma download  de folder of neem contact op.

Onze trainingen kunnen ook in-company worden uitgevoerd.

Onze trainingen worden gewaardeerd met gemiddeld 8,5. 

- dit geeft mij nieuwe inzichten

- praktisch zeer bruikbaar

- ik snap meer over mezelf en het nemen van mijn rol

ik vond het best confronterend, maar kan wel echt iets met de inzichten  die ik hier heb opgedaan 


                                 TriaScope - Frans van Mierisstraat 135 2 - 1071 RR Amsterdam